Προκήρυξη - Φόρμα δήλωσης ενωσιακού βαθμολογούμενου πρωταθλήματος Ε3 38ης εβδομάδας

Προκήρυξη - Φόρμα δήλωσης ενωσιακού βαθμολογούμενου πρωταθλήματος Ε3 38ης εβδομάδας

Ανακοινώνεται η προκήρυξη ενωσιακού βαθμολογούμενου πρωταθλήματος Ε3 38ης εβδομάδας αγόρια - κορίτσια 14 ετών.

Share it: