Ώρες sign-in Ενωσιακού Τουρνουά Masters Juniors 2019

Ώρες sign-in Ενωσιακού Τουρνουά Masters Juniors 2019

Α.Ο.Α. ΠΑΤΡΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/11/19

Α12 10:00-10:15
Κ12 10:30-10:45
Α16 11:00-11:15
Κ16 11:30-11:45
Κ14 12:00-12:15
Α14 12:30-12:45

Σε περίπτωση απουσίας αθλητή/τριας από όσους περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη «κατάσταση αθλητών που θα πάρουν μέρος στα Masters», μπορούν να συμμετέχουν ως επί τόπου αναπληρωματικοί όσοι κατά σειρά συμπεριλαμβάνονται στη δημοσιευμένη «Ενωσιακή βαθμολογία πριν τα Masters»

Share it: