Ωρες sign in E3 16ης εβδομάδας

Ωρες sign in E3 16ης εβδομάδας

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΗΔΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ (28Α-18Κ) ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΟΙ.

Μονά MD
Α14: 20-Απρ 08:45 - 09:14
K14: 20-Απρ 13:45 - 14:15

 

 

Share it: