Καταστάσεις αθλητών-τριών που θα πάρουν μέρος στο Ενωσιακό masters 2019

Καταστάσεις αθλητών-τριών που θα πάρουν μέρος στο Ενωσιακό masters 2019