Νέα

"Καλούνται τα Σωματεία, τα οποία ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας και κατέχουν «Άδεια λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων», όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 22 του Ν.

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα